Cod y Modiwl GW37020  
Teitl y Modiwl AMERICA YN Y BYD  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Y Athro Mick Cox  
Semester Intended For Use In Future Years  
Next year offered N/A  
Next semester offered N/A  
Manylion y cyrsiau Darlith   16 Awr Nifer y darlithiau 16 x 1  
  Seminar   8 Awr Seminarau 8 x 1 awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr 1 arholiad 2 awr   50%  
  Traethawd   1 traethawd 3,000 o eiriau   50%  

Nod
Amcan y cwrs hwn yw rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth o rol yr Unol Daleithiau yn y byd gan roi sylw arbennig i'r ugeinfed ganrif a dimensiynau hemisfferig grym America. Oherwydd hynny bydd y rhanbarthol a'r hanesyddol yn cael eu dadansoddi gyda'i gilydd er mwyn esbonio twf yr Unol Daleithiau i'r hyn y mae rhai'n ei alw'n statws `uwchbwer' ac eraill yn statws `hegemonaidd?. Byddwn wedyn yn ymchwilio i rol America yn y byd ehangach ers 1945 gan weld pa mor dda mae'r Unol Daleithiau wedi perfformio heb elyn yn ystod y cyfnod wedi'r Rhyfel oer.

Mae chwe thema fras:
Yr Unol Daleithiau fel pwer hemisfferig
Ehangu fel ffordd o fyw?
Rhyfel a phrofiad America
Goruchafiaeth grym America
Ydy America'n bwer mawr eithriadol?
Ydy America'n dirywio?

Amcanion
Erbyn diwedd y cwrs dylai myfyrwyr fedru:

10 credydau ECTS