Cod y Modiwl GW37820  
Teitl y Modiwl ASTUDIAETHAU YSBIO A CHUDD-WYBODAETH  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Len Scott  
Semester Intended For Use In Future Years  
Next year offered N/A  
Next semester offered N/A  
Manylion y cyrsiau Darlith   10 Awr Nifer y Darlithiau 10 x 1 awr (yn Saesneg)  
  Seminar   12 Awr Nifer y Seminarau 6 x 2 awr (seminarau yn Gymraeg)  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr (or alternative method of assessment) 1 x traethawd 1,500 o eiriau (30%) ac 1 x arholiad 2 awr (70%)   70%  
  Gwaith cwrs   Either method of assessment - 2 x traethawd 3,000 o eiriau (50% yr un) neu   100%  
  Traethawd   (or alternative method of assessment )1 x traethawd 1,500 o eiriau (30%) ac 1 x arholiad 2 awr (70%)   30%  

Disgrifiad cyffredinol
Mae ysbio'n weithred y gellir ei holrhain yn ol cyn y Beibl. Mae gweithredoedd 'Yr Ail Broffesiwn Hynaf yn y Byd' yn cynnig ffocws er mwyn archwilio nifer o gwestiynau yn maes astudiaethau cudd-wybodaeth. Mae'r modiwl yma'n archwilio pwysigrwydd ysb?o yn ystod cyfnod y Rhyfel Oer trwy ddefnydd nifer o achosion arbennig. Bydd agweddau eraill ar ysb?o, gan gynnwys natur brad, a phroblemau gwrth-ysb?o (gan gynnwys 'hela tyrchod') yn cael eu trafod. Mae diwedd y Rhyfel Oer yn cynnig sawl sialens (a chyfleoedd) newydd i ysb?wyr, cudd-wybodwyr, a'u cyrff rheoli. Mae'r modiwl yma'n archwilio'r materion yma.

Amcanion
Nod y modiwl yma yw archwilio cysyniadau, themau a materion a gafodd eu cyflwyno yn GW33320 (Cudd-wybodaeth a Diogelwch Cenedlaethol), ac yn arbennig : ysbio, gwrth-ysbio, a gweithgareddau cudd.

Nod
Erbyn diwedd y modiwl dylech fod yn gallu :

Efallai na fydd y modiwl ar gael - mae'n dibynnu ar gofrestru.

10 credydau ECTS