Cod y Modiwl GW38020  
Teitl y Modiwl ATHRONIAETH WLEIDYDDOL A MODERNIAETH  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Y Athro Howard Williams  
Semester Semester 2  
Manylion y cyrsiau Darlith   11 Awr 11 x 1 awr Nifer y darlithau  
  Seminar   11 Awr 11 x 1 awr (Seminarau yn Gymraeg)  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr 1 arholiad 2 awr   70%  
  Traethawd   1 traethawd 1,5000 o eiriau   30%  

Disgrifiad cyffredinol
Parhad ac astudiaeth o'r materion a gyflwynwyd yn "Damcaniaeth Wleidyddol Fodern".

Nod
Amcanion y modiwl hwn yw astudio ymhellach brif destunau syniadaeth wleidyddol fodern ddiweddar trwy ystyried yn fanwl brif weithiau gwleidyddol Marx, Hegel, Lenin a Gramsci, gan ddatblygu ymwybyddiaeth o gymhlethdodau a phroblemau moderniaeth.

Amcanion
Nodau'r modiwl hwn yw:

10 credydau ECTS

Rhestr Ddarllen
Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
Selected Works in One Volume - Karl Marx and Friedrich Engels - Lawrence and Wishart. Karl Marx 1818-1883..
H Williams/D Sullivan/G Matthews. Francis Fukuyama and The End of History.