Cod y Modiwl GWM1060  
Teitl y Modiwl TRAETHAWD ESTYNEDIG  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Semester Semester 3 (Summer)  

Disgrifiad cryno
Fel mewn Cynlluniau Meistr mewn mannau eraill, mae gofyn i fyfyrwyr ysgrifennu darn o waith annibynnol gweddol hir (12,000-15,000 o eiriau).

Yn ein barn ni, dyma faen prawf allweddol i weld a ydyw rhywun yn Feistr ar ei bwnc/ei phwnc. Rhan hanfodol ac yn benllanw?r broses ddysgu a modiwlau?r cwrs yw?r Traethawd Estynedig hwn fod.

Rhaid cwblhau?n llwyddiannus y rhan gyntaf o?r llwybr (A) a (HY) cyn y gellir cyflwyno?r Traethawd Estynedig. Rhaid i ymgeiswyr am y ddau ysgrifennu Traethawd Estynedig ar bwnc y cytunir arno, erbyn 30 Medi yn y flwyddyn wedi cofrestru.