Cod y Modiwl HA10120  
Teitl y Modiwl HAMDDEN, CHWARAEON A CHYMDEITHAS YNG NGHYMRU A LLOEGR  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Y Athro Gareth Williams  
Semester Semester 1  
Manylion y cyrsiau Darlith   18 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   6 Awr  
Dulliau Asesu Arholiad     60%  
  Traethawd   2 traethawd x 2,500 o eiriau   40%  

Disgrifiad cryno
Modiwl sydd yn rhoi sylw newydd i effeithiau'r chwyldro diwydiannol a thwf cymunedau trefol ar adloniant, chwaraeon a diwylliant poblogaidd, a sut y bu i'r arferion hynny adlewyrchu'r newidiadau pellach a ddigwyddodd yng nghymdeithas ac economi Cymru a Lloegr rhwng oes Victoria a'r Ail Ryfel Byd.

Rhestr Ddarllen
Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
N.Tranter. (1998) Sport,Economy and Society in Britain 1750-1914. Cambridge University Press
R.Holt. (1989) Sport and the British: a modern history. Oxford University Press
G. Williams. (1991) 1905 and all that. Gwasg Gomer