Cod y Modiwl HA10320  
Teitl y Modiwl CENEDLIGRWYDD+CHENEDLAETHOLDEB-NGHANOLBARTH EWROP-1800-1999  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Gareth Popkins  
Semester Intended For Use In Future Years  
Next year offered N/A  
Next semester offered N/A  
Manylion y cyrsiau Darlith   18 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   6 Awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr   60%  
  Traethawd   2 traethawd x 2,500 o eiriau   40%  

Disgrifiad cryno
Hen genedl gyfoethog ei diwylliant a'i thraddodiadau yng nghanolbarth Ewrop yr'r Hwngariaid, un a brofodd ail-enedigaeth tu fewn i Ymerodraeth y Habsburgiaid. Wedi cyfnod o annibyniaeth daeth llywodraethau ffasgaidd, comiwnyddol, a'r ail-werthuso yn sgil "chwyldro" 1989. Maes profiadau'r Hwngariaid yn ddrych felly i hanes yr Ewrop fodern ac yn ddrws i agweddau ar bwnc canolog mewn hanes. A damcaniaethau am genedlaetholdeb yn ganllaw, gofynnir i ba raddau y creir ymwybyddiaeth genedlaethol yn fwriadol, am bwysigrwydd iaith, daearyddiaeth, a'r gyfundrefn gymdeithasol. Canolbwyntir y darlithoedd ar dri genedl, myfyrdod ar y gyd-berthynas rhwng yr economi a gwleidyddiaeth cenedlaetholdeb, a wedyn trafodaeth am ddigwyddiadau tygedfennol a osododd gywair ar hanes y wlad megis gwrthryfeloedd 1848 ac 1956.