Cod y Modiwl HA10420  
Teitl y Modiwl FICTORIAID A'R GRWDYR  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dafydd Jones  
Semester Intended For Use In Future Years  
Next year offered N/A  
Next semester offered N/A  
Manylion y cyrsiau Darlith   22 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   6 Awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr   60%  
  Traethawd     40%  

Disgrifiad cryno
Astudiaeth o gychwyn diddordeb y Fictoriaid mewn "darganfod" gwledydd Prydain a gyflwynir gan olrhain hyn yn eu hysgrifennu cyhoeddus a phreifat. Yna cawn gyfle i edrych ar dwf y "diwydiant twristaidd" a theitho tramor er mwyn pleser ac i ledaenu'r Efengyl wrth i ddylanwadau estron ddylanwadu ar ddychymyg yr oes.