Cod y Modiwl HA31620  
Teitl y Modiwl HER OR GORLLEWIN: TSEINA A SIAPAN AR Y FFORDD  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Gareth Popkins  
Semester Intended For Use In Future Years  
Next year offered N/A  
Next semester offered N/A  
Elfennau Anghymharus HY31820 , HY31020 , HY31120  
Manylion y cyrsiau Darlith   18 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   4 Awr 2 x 2 awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr   70%  
  Traethawd   2 x 2,500 o eiriau   30%  

Disgrifiad cryno
Cyflwyno cyfnod cyffrous a thyngedfennol yn hanes tair o wledydd pwysicaf y byd mewn modd gymharol. Gan mai cwrs arolwg yw hwn, ymdrinir a themau dethol mawr, gan feithrin cymharu a gwrth-gyferbynnu. Cynigia damcaniaethau moderneiddio ganllaw wrth i'r cwrs geisio hybu'r hyder i gyffredinoli a'r defnydd synhwyrol o enghreifftiau amrywiol mewn dadleuon hanesyddol. Gellir ystyried y cwrs yn baratoad ar gyfer cyrsiau dewis yr adran hefyd ac yn fyfyrdod ar fanteision a pheryglon theori.

Rhestr Ddarllen
Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
William Woodruff. (1966) The Impact of Western Man. London
Marius B. Jansen. (1975) Japan and China: From War to Peace, 1894-1972. Chicago