Cod y Modiwl HC31130  
Teitl y Modiwl CYMRU A'R BYD:CYSYLLTIADAU A DYLANWADAU,C.1880-1945  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Y Athro Aled Jones  
Semester Intended For Use In Future Years  
Next year offered N/A  
Next semester offered N/A  
Elfennau Anghymharus WH31130 , CF31120  
Manylion y cyrsiau Darlith   18 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr  
Dulliau Asesu Arholiad   3 Awr   60%  
  Traethawd   2 traethawd (1 x 4,000 o eiriau, 1 x 2,500 o eiriau)   40%  

Disgrifiad cryno
Amcan y cwrs yw cyflwyno myfyrwyr i gyd-destun rhyngwladol meddylfryd gwleidyddol Cymru, ynghyd a chysyniadau ynglyn a chenedligrwyd, o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd at ddiwedd yr Ail Ryfel Byd. Canolwyntir ar gysylltiadau rhwng gwaith ffigurau allweddol (megis William Price a'r Siartwyr, Hiraethog ac O M Edwards, Ambrose Bebb a Saunders Lewis) a hefyd ar ddigwyddiadau a thueddiadau gwleidyddol ym Mhrydain ac Ewrop.