Module Identifier LL20320  
Module Title LLYDAWEG (CWRS IAITH UWCH)  
Academic Year 2000/2001  
Co-ordinator Dr Rhisiart John Hincks  
Semester Semester 2 (Taught over 2 semesters)  
Pre-Requisite Cyfarteledd o 40% yn CY11220 a CY11320 Neu yn CY22420 a CY22520  
Course delivery Lecture   30 Hours  
Assessment Exam   2 Hours   75%  
  Continuous assessment   Asesu parhaus (ymarferion, ayyb)   25%  

Brief description
Parhad o'r cwrs i ddechreuwyr yw'r modiwl hwn. Y nod yw cwblhau'r gwersi yn y llyfr Kenteliou Brezoneg Dinzez, gwenud ambell ymarefer ieithyddol ychwanegol a gwrando ar ambell destun llafar, er mwyn dod i ddeall siaradwyr Llydaweg yn well.

Gellir dilyn y cwrs hwn fel parhad o CY11320 neu fel parhad o CY22420.