Cod y Modiwl MR10110  
Teitl y Modiwl MENTER A BUSNES 1:CYFLWYNIAD I FUSNES A MENTER  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl N Fuller-Love  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Dennis Thomas, Y Athro Hywel Roberts  
Manylion y cyrsiau Darlith   20 Awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr   50%  
  Asesiad parhaus     50%  

Disgrifiad cryno
Cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg yw 'Menter a Busnes' i gyflwyno menter a busnes i is-raddedigion yn eu blwyddyn gyntaf. Amcan y modiwl yma yw i gyflwyno gweithgarwch busnes o fewn cyd-destun economi Cymru a'r diwylliant Cymreig. Mae'r modiwl yma hefyd yn cyflwyno gwybodaeth a chfrifiadureg, a strategaeth busnes.

Amlinelliad o'r modiwl
The current year's module outline can be found via The School's website