Cod y Modiwl MR10210  
Teitl y Modiwl MENTER A BUSNES 2: SGILIAU SYLFAENOL  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl N Fuller-Love  
Semester Semester 2  
Manylion y cyrsiau Darlith   20 Awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr   50%  
  Asesiad parhaus     50%  

Disgrifiad cryno
Cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg yw 'Menter a Busnes' i gyflwyno menter a busnes i is-raddedigion yn eu blwyddyn gyntaf. Cyflwynir pynciau busnes megis marchnata, cyfrifeg a chyllid, a'r gyfraith a busnes yn y modiwl yma.

Amlinelliad o'r modiwl
The current year's module outline can be found via The School's website