Cod y Modiwl MR30110  
Teitl y Modiwl YR AMGYLCHEDD BUSNES CYMRAEG 1: CYFLWYNIAD  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl C Dennis  
Semester Intended For Use In Future Years  
Next year offered N/A  
Next semester offered N/A  
Manylion y cyrsiau Darlith   20 Awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr   60%  
  Gwaith cwrs     40%  

Disgrifiad cryno
Bwriad y modiwl yma yw archwilio'r amgylchedd busnes yng Nghymru o berspctif newydd. Mae'r cwrs wedi seilio ar yr amgylchedd busnes Cymraeg ei iaith, a phwyslais arbennig ar ddatblygiad busnes yn yr amgylchedd hwn. Mae hefyd yn astudio sut mae diwylliant siaradwyr Cymraeg a'u hagweddau wedi cael effaith ar y materion hyn.

Ymhlith y pynciau a gyflwynir bydd entrepreneuriaith, Marchnata a thwristiaeth.

Amlinelliad o'r modiwl
The current year's module outline can be found via The School's website