Cod y Modiwl MR30210  
Teitl y Modiwl YR AMGYLCHEDD BUSNES CYMRAEG 2: CYFLWYNIAD  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl C Dennis  
Semester Intended For Use In Future Years  
Next year offered N/A  
Next semester offered N/A  
Manylion y cyrsiau Darlith   20 Awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr   60%  
  Gwaith cwrs     40%  

Disgrifiad cryno
Bwriad y modiwl yma yw cysyniad menter gan gyfeirio at weithgarwch economaidd lle y mae'r Gymraeg yn bwysig. Ymhlith y pynciau a gyflwynir bydd agweddau masnachol y cyfryngau a'r celfyddydau, arallgyfeirio yn yr economi wledig, a materion amgylcheddol yng Nghymru. Bydd sgiliau personol a throsglwyddadwy yn cael eu datblygu.

Gwahoddir siaradwyr gwadd i annerch y myfyrwyr yn rhai o'r gwahanol bynciau.

Amlinelliad o'r modiwl
The current year's module outline can be found via The School's website