Cod y Modiwl AD10410  
Teitl y Modiwl DWYIEITHRWYDD-Y PERSBECTIF CYMRAEG A RHYNGWLADOL  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Meirion Davies  
Semester Semester 2  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   5 Awr  
Dulliau Asesu Traethodau   Aseiniad: 2,000 o eiriau   40%  
  Arholiad   2 Awr Arholiad   60%  

Disgrifiad cryno


Arolwg o addysg ddwyieithog mewn perthynas â Chymru a gwledydd/cymunedau dwyieithog eraill. Ystyrir y ffactorau sy'n dylanwadu ar iaith a diwylliant, a'r polisiau a'r dulliau a ddefnyddir i hybu dwyieithrwydd.

Nod y modiwl


Datblygu ymwybyddiaeth o rol hollbwysig addysg ar gyfer cynnal iaith a chymdeithas. Cael y myfyrwyr i olrain datblygiad addysg yng Nghymru dros y canrifoedd, a'u cael i ystyried profiadau gwledydd Celtaidd a lleiafrifol eraill.

Canlyniadau dysgu


Erbyn diwedd y cwrs gobeithir y gall y myfyrwyr bwyso a mesur y gwahanol ffactorau sy'n gyfrifol am gynnal a gwarchod iaith, yn ogystal â'r ffactorau sy'n bygwth dyfodol iaith, cyfundrefn addysg, a chenedl.

Maes llafur

Rhestr Ddarllen

Llyfr
AITCHISON, J & CARTER, H. A Geography of the Welsh Language. University of Wales Press
BAKER, C. Aspects of Bilingualism in Wales. Multilingual Matters (19)
GRIFFITHS, Merfyn. Addysg Gymraeg. CBAC
PRICE, Glanville. The Languages of Britain. Arnold
STEPHENS, Meic. The Welsh Language Today. Gomer Press
STEPHENS, Meic. Linguistic Minorities in Western Europe. Gomer Press