Cod y Modiwl CF10120  
Teitl y Modiwl DIWYLLIANT A HUNANIAETH YNG NGHYMRU FODERN  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Paul O'Leary  
Semester Semester 1  
Elfennau Anghymharus MW10120  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr  
Dulliau Asesu Traethodau   2 draethawd (1,500 - 2,000 o eiriau yr un)   50%  
  Arholiad   2 Awr Arholiad 2 awr   50%  

Canlyniadau dysgu


On completion of this module, students should be able to:
a) Identify and explain the key debates concerning the concepts of culture and identity in twentieth-century Wales in a variety of academic disciplines.
b) Demonstrate their knowledge of the history, politics, literary traditions and visual culture of twentieth-century Wales.
c) Reflect critically on the interaction between the cultures of Wales and the formation of group identities, whether they relate to nation, class or gender.
d) Analyse and evaluate a range of primary sources related to the literary and visual cultures of twentieth-century Wales.
e) Develop and sustain arguments – in both oral (not assessed) and written work
f) Work both independently and collaboratively whilst being able to participate in group discussions (not assessed).

Disgrifiad cryno


Modiwl craidd ar gyfer myfyrwyr sydd yn dechrau cyllun gradd mewn Astudiaethau Cymru Fodern yw hwn. Rhoir i fyfyrwyr gyflwyniad i'r radd, ei sylwedd a'i fframwaith ynghyd a dewisiadau a gynigir yn Rhan 1 a Rhan 2.


Amcan y cwrs yw archwilio cyd-destun hanesyddol a chefndir gwleidyddol Cymru heddiw. Bydd y astudio'r bethynas rhwng gwaith, y rhywiau a chymdeithas mewn llenyddiaeth, theatr a ffilm. Mae'r modiwl yn un rhygddisgyblaethol a bydd yn cynnwys darlithiau a seminarau ar hanes a gwleidyddiaeth yn yr ugeinfed ganrif. Bydd hefyd yn cyflwyno drama, ffilm, ffuglen a barddonaieth yngh Nghymru. Ceir y cyfle felly i astudio cyndeithas a diwylliant Cymru, ac amryw agweddau ar hunaniaeth Gymreig o safbwynt llenorion creadigol a gwleidyddion, newyddiadurwyr ac academyddion.


Mae'r modiwl yn agored hefyd i fyfyrwyr sydd yn dilyn unrhyw gynllun gradd arall.


Testunau gosod


Davies, J, Hanes Cymru or History of Wales (Penguin 1991)
Morgan, K O, Rebirth of a Nation 1880-1980, (Oxford University Press/University of Wales Press 1991)
Roberts, Kate, Traed mewn Cyffion [1936]*
Humphreys, Emyr, Outside the House of Baal [1965] (Seren, 1993)*
Jones, Lewis, Cwmardy [1937] (Lawrence and Wishart, 1978)
Lewis, Saunders, Siwan [1954] (Christopher Davies)*
Prichard, Caradog, Un Nos Ola' Leuad [1961] (Gwasg Gee) neu*
Prichard, Caradog, Un Nos Ola' Leuad (Penguin, 1999) (fersiwn Cymraeg/Saesneg)*
Thomas, Edward, House of America [1988] yn Three Plays (Seren, 1994)*