Cod y Modiwl CF31220  
Teitl y Modiwl CYMRU ERS 1945  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Yr Athro Aled Jones  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Rhagofynion CF10120 , HC10220  
Elfennau Anghymharus HC31230 , MW31220  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   18 Awr  
  Seminarau   10 Awr  
Dulliau Asesu Traethodau   2 traethawd o 2,500 o eiriau   40%  
  Arholiad   2 Awr   60%  

Canlyniadau dysgu


On completion of this module, students should be able to:
a) Demonstrate familiarity with a substantial body of historical knowledge in the field of modern and contemporary Welsh history
b) Engage in source criticism, discussion and understanding of a range of political, social and cultural issues relating to the history of modern Wales
c) Demonstrate familiarity with a wide range of historical techniques relevant to the investigation of government, political parties, pressure groups and social movements.
d) Gather and sift appropriate items of historical evidence from secondary and statistical sources
e) Read, analyse and reflect critically on secondary and primary texts, in particular books and articles, but also newspapers, pamphlets, printed correspondence and Parliamentary papers
f) Explore the relationships between history and other disciplines, particularly political science, sociology and language theory
g) Develop the ability to evaluate strengths and weaknesses of particular historical arguments and where necessary challenge them.
h) Develop oral (not assessed) and written skills which will have been improved through seminar discussions and essays
i) Work both independently and collaboratively, and to participate in group discussions (not assessed).

Disgrifiad cryno


Astudir y prif newidiadau cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol yng Nghymru er diwedd yr Ail Ryfel Byd. Edrychir yn benodol ar dwf sefydliadau gwleidyddol (megis y Swyddfa Gymreig, awdurdodau lleol a phleidiau gwleidyddol), asiantau rhanbarthol (megis Awdurdod Datblygu Cymru), ailstrwythuro'r economi (gan gymryd y diwydiant glo fel enghraifft), y rhesymau dros barhad llwyddiant y Blaid Lafur mewn etholiadau, twf cenedlaetholdeb a mudiad iaith milwriaethus, ynghyd a datblygiadau mewn addysg a darlledu.