Cod y Modiwl CF34220  
Teitl y Modiwl HUNANIAETHAU CENEDLAETHOL YN YNYSOEDD PRYDAIN 1801-1914  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Paul O'Leary  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Elfennau Anghymharus HC34230 , WH34230 , MW34220  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   18 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr  
Dulliau Asesu Traethodau   2 draethawd 2,500 o eiriau yr un   40%  
  Arholiad   2 Awr   60%  

Canlyniadau dysgu


On completion of this module, students should be able to:
a) Demonstrate familiarity with a substantial body of historical knowledge relating to the formation of national identities in Britain and Ireland in the period 1800-1914.
b) Reflect critically on the formation of national identities in the four nations of the British Isles and their relationship to an overarching British identity.
c) Demonstrate familiarity with a wide range of historical techniques relevant to the study of national identities in the past
d) Gather and sift appropriate items of historical evidence
e) Read, analyse and reflect critically on secondary texts.
f) Develop the ability to evaluate strengths and weaknesses of particular historical arguments and where necessary challenge them.
g) Develop oral (not assessed) and written skills which will have been improved through seminar discussions and essays
h) Work both independently and collaboratively, and to participate in group discussions (not assessed).

Disgrifiad cryno


Nod y modiwl hwn yw archwilio datblygiad hunaniaethau cenedlaethol yn Ynysoedd Prydain wedi'r Uno rhwng Prydain ac Iwerddon yn 1801. Ymdrinir a themau penodol yng ngoleuni gwaith damcaniaethol ar genhedloedd fel 'cymunedau'r dychymyg'. Ymhlith y themau dan ystyriaeth fydd: y modd y crewyd hunaniaeth Brydeinig a'r tyndra rhyngddi ag hunaniaethau cenedlaethol eraill; dyfeisio 'traddodiadau' newydd; rhyfel ac imperialaeth boblogaidd; agweddau tuag at leiafrifoedd a gender; ac hunaniaeth genedlaethol mewn perthynas a gweithgareddau hamdden, megis chwaraeon. Trafodir yn ogystal y drafodaeth ddiweddar ar natur 'hanes Prydain'.


Llyfryddiaeth

  1. Testun A Argymhellwyd

  2. Britons: Forging the Nation 1707-1837 - Linda Colley
    Nineteenth Century Britain - Keith Robbins