Cod y Modiwl CY11920  
Teitl y Modiwl ASTUDIAETHAU MENYWOD CYMRU  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Marged Haycock  
Semester Semester 2  
Elfennau Anghymharus HY10420  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   22 Awr  
  Seminarau   6 Awr  
Dulliau Asesu Traethodau   Asesiad o 2 draethawd   50%  
  Arholiad   2 Awr   50%  

Disgrifiad cryno


Trafodir (i) lle'r ferch ym mywyd cymdeithasol a diwylliannol Cymru gyda sylw arbennig i'r ugeinfed ganrif; (ii) syniadaeth a theorau ffeminyddol, ynghyd a hanes a llenyddiaeth merched Cymru; (iii) y newid a ddaeth yn sgil twf y mudiad ffeminyddol ar ddiwedd y chwedegau.

Canlyniadau dysgu


1. Byddwch yn meddu ar wybodaeth gyffredinol am hanes merched yng Nghymru o'r Oesoedd Canol hyd yr ugeinfed ganrif, ac am y prif ddulliau o ddarlunio merched a gwragedd.


2. Byddwch wedi ennill profiad o weithio'n annibynnol ar brosiect gwreiddiol ym maes hanes llafar, a thrwy hynny ddysgu am hanes a phrofiadau bywyd merched yn eich teulu.


3. Byddwch wedi astudio gwaith rhai awduron benywaidd, a chael cyfle i glywed o lygad y ffynnon am brofiadau awduron benywaidd.


4. Byddwch wedi ennill profiad o astudiaeth ryng-ddisgyblaethol sy'n rhychwantu deunydd a methodoleg sawl gwyddor megis hanes, llenyddiaeth, cymdeithaseg, a chymdeithaseg iaith.