Cod y Modiwl CY12510  
Teitl y Modiwl CYMRAEG LLYFR A CHYMRAEG LLAFAR I  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhisiart Hincks  
Semester Semester 1  
Rhagofynion CY12410  
Elfennau Anghymharus CY20120  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   14 Awr  
Dulliau Asesu Gwaith ymarferol   Dulliau Asesu (noder hyd yr arholiad ar gwaith cwrs angenrheidiol): Ymarferion - 2 set   20%  
  Arholiad   2 Awr   80%  

Disgrifiad cryno


Parhad o'r cyflwyniad i fedrau sylfaenol i'r sawl a fyn ysgrifennu Cymraeg graenus. Canolbwyntir ar gonfensiynau sillafu'r iaith, ffurfiau'r iaith lenyddol, y treigladau a phriod-ddulliau.

Canlyniadau dysgu


Dylai'r myfyrwyr fedru sillafu geiriau Cymraeg yn gywir heb gymorth Cysill, deall y treigladau a wneir yn yr iaith lenyddol ond sy'n gynyddol ddieithr i siaradwyr yr iaith, a gwybod am y bylchau eraill rhwng y ddau gywair.