Cod y Modiwl CY12610  
Teitl y Modiwl CYMRAEG LLYFR A CHYMRAEG LLAFAR II  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhisiart Hincks  
Semester Semester 2  
Rhagofynion CY12510  
Elfennau Anghymharus CY20120  
Dulliau Asesu Gwaith ymarferol     20%  
  Arholiad   2 Awr   80%  

Disgrifiad cryno


Parhad o'r cyflwyniad i fedrau sylfaneol i'r sawl a fyn ysgrifennu Cymraeg graenus. Canolbwyntir ar gonfensiynau sillafu'r iaith, ffurfiau'r iaith lenyddol, y treigladau a phriod-ddulliau.

Canlyniadau dysgu


1.   Dylai'r myfyrwyr fedru sillafu geiriau Cymraeg yn gywir heb gymorth 'Cysill'.


2.   Dylent ddeall y treigladau a wneir yn yr iaith lenyddol, a gwybod am y bylchau eraill rhwng cyweiriau ffurfiol ac anffurfiol yr iaith.


3. Dylent fod yn ymwybodol o'r prif feini tramgwydd wrth ysgrifennu'r iaith ac yn enwedig wrth gyfieithu o'r Saesneg.