Cod y Modiwl CY33320  
Teitl y Modiwl BARDDONIAETH Y GANRIF FAWR  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Yr Athro Gruffydd Williams  
Semester Semester 2  
Rhagofynion Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith, CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   22 Awr  
Dulliau Asesu Traethodau   3,000 o eiriau   25%  
  Arholiad   2 Awr   75%  

Disgrifiad cryno


Astudiaeth o gerddi beirdd yr uchelwyr c.1435-1500. Darllenir detholiad o gerddi o waith beirdd megis Dafydd Nanmor, Guto'r Glyn, Dafydd ab Edmwnd, Lewys Glyn Cothi a Gutun Owain, yn cynrychioli prif genres barddoniaeth y cyfnod.

Canlyniadau dysgu


Ar ôl dilyn y modiwl hwn:


1. Byddwch yn gyfarwydd â detholiad o waith rhai o brif feirdd y bymthegfed ganrif.


2. Byddwch yn gallu adnabod prif genres barddoniaeth Gymraeg y bymthegfed ganrif.


3. Byddwch yn gallu trafod y farddoniaeth yn gyffredinol yn ei chyd-destun hanesyddol a chymdeithasol.


4. Byddwch yn gallu trafod enghreifftiau o farddoniaeth y cyfnod yn fanwl, gan adnabod rhai nodweddion crefft penodol.