Cod y Modiwl CY33720  
Teitl y Modiwl LLEN 1640-1740  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Huw Edwards  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Rhagofynion Cymraeg Level 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith, CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   22 Awr  
Dulliau Asesu Traethodau   3,000 o eiriau   25%  
  Arholiad   2 Awr   75%  

Disgrifiad cryno


Astudiaeth o ryddiaith y cyfnod yn bennaf gan roi sylw arbennig i brif destunau Morgan Llwyd, Charles Edwards, Theophilus Evans ac Ellis Wynne. Ystyrir hefyd farddoniaeth yr Hen Benillion, cerddi'r Ficer Prichard, cerddi gwleidyddol a chrefyddol.

Canlyniadau dysgu


Ar ôl dilyn y modiwl hwn:


1. Byddwch yn gyfarwydd ag amrywiaeth o ganu rhydd y cyfnod ac â rhai o weithiau'r prif awduron rhyddiaith.


2. Byddwch yn gallu trafod enghreifftiau o farddoniaeth ac o ryddiaith y cyfnod yn ddadansoddol a beirniadol.


3. Byddwch yn gallu gosod y testunau llenyddol yn eu cyd-destun cymdeithasol a diwylliannol.


4. Byddwch yn gallu cymharu awduron â'i gilydd ac adnabod y tebygrwydd a'r gwahaniaethau rhyngddynt.