Cod y Modiwl DA30320  
Teitl y Modiwl IWERDDON  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Richard Morgan  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   Rhif a pharhad y darlithiau: 8 o ddarlithiau (2 awr yr un ar yr amserlen)  
  Seminarau / Tiwtorialau   Rhif a pharhad y seminarau/tiwtorialau: 3 seminar (2 awr yr un ar yr amserlen) yn seiliedig ar draethodau, darllen penodol a rhaglenni fideo. Cyfanswm o 20 o oriau cyswllt.  
Dulliau Asesu Traethodau   Dau draethawd. Cyflwynir y traethodau erbyn diwedd wythnosau 6 a 11. Os cyflwynir y traethodau yn hwyr bydd y marc yn gostwng 5% bob dydd. Y mae angen cwblhaur holl elfennau er mwyn pasio'r modiwl a bydd y marc terfynol yn gyfuniad or holl elfennau.   50%  
  Arholiad   2 Awr Papur arholiad   50%  
  Asesiad ailsefyll   Ail-sefyll: Os methir y modiwl, bydd cyfle i ail-sefyll arholiad (50%) a'r traethodau wedi eu hasesu (50%). Os oedd rhewsm dilys (meddygol) dros beidio a chyflwyno'r gwaith bydd cyfle i gyflwyno'r elfen(nau) coll am yr ystod cyfan o farciau ar y dyddiad penodol yng nghyfnod yr Arholiadau Atodol. Os methwyd y modiwl oherwydd marciau isel neu am na chyflwynwyd elfen or gwaith, bydd yn rhaid ailsefyll yr holl elfennau (os cafwyd <40% ynddynt i gyd), neu ailgyflwyno neu ailsefyll yr elfen a fethwyd (arholiad neu aseiniad er mwyn cael marc uchafswm o 40% yn y modiwl). Rhaid ir traethodau a ailgyflwynwyd ymwneud a phynciau gwahanol i'r rhai a gwblhawyd y tro cyntaf.    

Nod y modiwl


Hybu dealltwriaeth o ddatblygiad cyfoes yng ngyd-destun (i) y fframwaith Ewropeaidd a (ii) hanes gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol y wlad.

Amlinelliad o'r modiwl (Themau darlithoedd)


Gwneir ymgais yn y cwrs hwn i ddadansoddi y prosesau sydd ar waith yn ffurfio patrymau cymdeithasol ac economaidd cyfoes yng ngweriniaeth Iwerddon. Rhoddir pwyslais arbennig ar faterion cynllunio, a'u dylanwad ar yr ardaloedd gwledig gyda sylw penodol i orllewin y wlad ac i ardaloedd y Gaeltacht. Dyma fydd y pynciau i'w trafod:


1. Rhagarweiniad: themau mewn daearyddiaeth hanesyddol a diwylliannol.


2. Cynllunio cenedlaethol: pwyslais arbennig ar amddifadedd, poblogaeth a dadansoddiadau strwythurol.


3. Y dimensiwn rhanbarthol: gwahaniaethau rhanbarthol, cynllunio rhanbarthol, canolfannau twf, Dulyn.


4. Cynllunio dros yr ardaloedd gwledig, gyda phwyslais ar yr elfen gydweithredol


5. Cynllunio yn ardaloedd y Gaeltacht, gyda phwyslais arbennig ar bwysigrwydd yr iaith Wyddeleg o fewn y fframwaith cynllunio.


6. Twristiaeth mewn ardaloedd gwledig.


7. Yr Iwerddon yn ei chysylltiadau Ewropeaidd: dylanwad polisiau yr Undeb Ewropeaidd yn ymwneud yn benodol ag amaethyddiaeth a datblygiad rhanbarthol.


8. Syniadau am ddatblygiad yn yr Iwerddon.

Amcanion y modiwl / canlyniadau dysgu


Erbyn diwedd y modiwl y disgwyl yw y bydd myfyrwyr yn medru :-

Rhestr Ddarllen

Llyfr
Ardagh, J. (1995) Ireland and the Irish. London: Penguin
Foster, R.F.. (1988) Modern Ireland 1600 - 1972. London: Penguin.
Graham, B.J. and Proudfoot, L.J. (eds). (1993) An Historical Geography of Ireland. Academic Press.
Graham, B.J. (ed). (1997) In Search of Ireland: a Cultural Geography. Routledge
Hussey, G. (1995) Ireland Today. London: Penguin.
Walley, P. Ireland in the 21st Century. Mercier Press