Cod y Modiwl DA30620  
Teitl y Modiwl ADNODDAU YNNI AR AMGYLCHEDD  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Aled Rowlands  
Semester Semester 1  
Elfennau Anghymharus GG30620  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   22 Awr 11 x 2 awr  
  Seminarau   4 Awr 4 x 1 awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   7 Awr 7 x 1 awr  
Dulliau Asesu Cyflwyniad   Chyflwyniad or cywaith ir dosbarth.   20%  
  Arholiad   2 Awr Arholiad 2 awr.   50%  
  Gwaith prosiect   Cywaith 3000 o eiriau.   30%  
  Asesiad ailsefyll   Ail sefyll: arholiad 2 awr (50%). Cywaith iw gyflwyno ar ddiwrnod yr arholiad.    

Amlinelliad o'r modiwl (Themau darlithoedd)


Mae'r modiwl wedi ei gynllunio i fod yn addas i ddaearyddwyr dynol a ffisegol. Thema ganolog y modiwl yw adnoddau ynni ar modd yr ydym yn datblygu'r adnoddau hyn. Trafodir beth yw 'ynni', sut yr ydym yn ei ddefnyddio, sut mae'r gofynion hyn wedi newid ar modd mae'r gofynion hyn yn cael eu cwrdd. Trafodir sawl math o ynni gan bwysleisio manteision ac anfanteision pob un. Pwysleisir yr angen i asesu effaith datblygiadau adnoddau ynni ar y gymuned ac ar yr amgylchedd ac fe gyflwynir nifer o enghreifftaiu, y mwyafrif o Gymru.


Yn fras, rhoddir sylw i faterion yn y drefn ganlynol,

Amcanion y modiwl / canlyniadau dysgu


Ar ol cwblhau'r cwrs dylai'r myfywrywr fod gallu profi;

Nod y modiwl


Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar adnoddau ynni gyda'r amcan o godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y myfywryr o'r pwnc. Gwneir hyn drwy astudio hanes, themau cyfoes, a asesu dyfofol amryw o adnoddau ynni sydd yn berthnasol i Gymru a thu-hwnt. Bydd y modiwl hefyd yn eu galluogi i ddatblygu dealltwriaeth clir o bynciau cyfoes ar gallu i werthfawrogi manteision ac anfanteision y mathau gwahanol o adnoddau ynni. Yn ogystal a hyn, bydd y modiwl yn cynyddu gallu cyfrifiadurol, dadansoddol a chreadigol y myfyrwyr.

Rhestr Ddarllen

Llyfr
Boyle, G. ed.. (1996) Renewable energy : power for a sustainable future. Oxford University Press
Brown, G.C. and Skipsey, E.. (1986) Energy resources : geology, supply and demand. Open University Press