Cod y Modiwl DA31020  
Teitl y Modiwl DAEARYDDIAETH GELTAIDD  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhys Jones  
Semester Semester 1  
Manylion y cyrsiau   20 Awr 10 x 2 awr  
  Sesiwn Ymarferol   1 x 2 awr  
Dulliau Asesu Aseiniad   Creu tudalennau gwe yn archwilio un agwedd o Ddaearyddiaeth Geltaidd i'w cyflwyno yn wythnos 10 o'r modiwl.   25%  
  Supplementary exmainatino   Paper dwy awr (heb ei weld ymlaen llaw).   100%  
  Arholiad   2 Awr Papur arholiad dwy awr, gyda phapur sydd wedi ei weld gan y myfyrwyr ymlaen llaw. Ateb dau gwestiwn allan o bedwar.   75%  

Amlinelliad o'r modiwl


Y mae'r modiwl hwn yn cynnig dehongliad eang o ddaearyddiaeth ddiwylliannol a wleidyddol y byd Celtaidd, o safbwynt hanesyddol a chyfoes. Trafodir y themau isod fel rhan o'r modiwl:

  1. Cyflwyniad: dehongliadau academaidd a phoblogaidd o'r byd Celtaidd

  1. Daearyddiaeth Geltaidd yn hen hanes
  2. Y byd Celtaidd a gwladychu mewnol
  3. Treftadaeth a chofio'r Celtaidd

  1. Daearyddiaeth ieithyddol Geltaidd
  2. Y byd Celtaidd a diwylliant boblogaidd
  3. Bydoli'r diwylliant Celtaid

  1. Y twf mewn ymwybyddiaeth wleidyddol Geltaidd
  2. Y byd Celtaidd a daearyddiaeth datganoli

  1. Casgliadau: amseri a lleoli'r Celtaidd

Nod y modiwl


Bydd y modiwl yn cynyddu dealltwriaeth y myfyrwyr o brosesau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol sydd yn effeithio pobl Celtaidd, y tu mewn a thu allan i'r gwledydd Celtaidd. Bydd y modiwl yn cynyddu sgiliau gwerthusol, beirniadol a chreadigol y myfyrwyr. Y mae'r modiwl, yn ogystal, yn ceisio gwella sgiliau Technoleg Gwybodaeth y myfyrwyr.

Amcanion y modiwl / canlyniadau dysgu


Wedi gorffen y modiwl hwn bydd y myfyrwyr yn gallu (1) arddangos dealltwriaeth glir o'r cysyniadau gwahanol sydd wedi eu crybwyll fel modd o esbonio'r hyn ydyw'r Celtaidd; (2) dangos dealltwriaeth o'r cyd-destunau gofodol a hanesyddol sydd yn gysylltiedig gyda'r Celtaidd; (3) disgrifio a gwerthuso'r gwahaniaethau a'r tebygrwydd rhwng y diwylliannol Celtaidd gwahanol; (4) integreiddio themau'r modiwl gyda'r darllen cefndir mewn ffordd synhwyrol; (5) gwerthuso'n feirniadol gwybodaeth o'r cyfryngau a'u cysylltu a themau'r modiwl; (6) cynhyrchu tudalennau gwe o safon uchel.

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
D. Harvey, R. Jones, N. McInroy a C. Milligan (gol). (2001) Celtic Geographies: Old Cultures, New Times. Routledge, Llundain
A. Hale a P. Payton (gol). (2000) New Directions in Celtic Studies. Gwasg Prifysgol Caerwysg, Caerwysg