Cod y Modiwl DD10120  
Teitl y Modiwl THEATRAU CYMRU  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Yr Athro Ioan Williams  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mrs Anwen Jones  
Cyd-Ofynion DD10520 i fyfyrwyr gradd Anrhydedd Astudiaethau Thatr yn unig  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr 10 darlith 2 awr o hyd  
Dulliau Asesu Adroddiad sector gr p   Cyfraniad llafar y myfyrwir mewn seminarau   20%  
  Traethodau   Cofnod ysgrifenedig o waith paratoadol (500 o eiriau ar gyfer pob sesiwn)   40%  
  Arholiad   Trafodaeth ysgrifenedig estynedig ar ddiwedd y cwrs   40%  

Disgrifiad cryno


Amcanion:


Nod yr Adran wrth gyflwyno'r modiwl hwn yw:


Datblygu ymwybyddiaeth o draddodiadau theatraidd Cymru yn yr ugeinfed ganrif.
Cyflwyno detholiad o brif destunau dramayddol Cymraeg a Chymreig y cyfnod rhwng 1880 a 1990.
Cyflwyno'r cysyniad o theatr fel strwythur cymdeithasol y mae'r testunau'n gyfrwng iddo.
Datblygu sgiliau dadansoddiadol a dehongliadol perthnasol.


Canlyniadau Dysgu


Wrth gwblhau'r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru:


ddangos dealltwriaeth o'r traddodiadau theatraidd yng Nghymru
dadansoddi testun dramataidd fel mynegiant o ddisgwrs theatraidd
trafod a chyd-drafod y deunydd a gyflwynir yn y modiwl ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y dulliau traddodiadol academaidd


Cynnwys:


Fe fydd y modiwl hwn yn cynnig astudiaeth o draddodiadau theatraidd Cymru o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg tan nawdegau'r ugeinfed ganrif, fel y'u hamlygir drwy gyfrwng prif destunau dramataidd y cyfnod.

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
Davies, Hazel Walford. (1997) Saunders Lewis a Theatr Garthewin. Gomer
Jones, Dafydd Glyn. (Gaeaf 1973) 'Saunders Lewis a Thraddodiad y Ddrama Gymraeg' yn Y Llwyfan. Cylchgrawn Cymdeithas Theatr Cymru
Williams, Ioan. Dramau J Saunders Lewis, Cyfrol I (1990), Cyfrol II (2000). Gwasg Prifysgol Cymru
Rowlands, John. (1988) John Gwilym Jones (cyfres Llen y Llenor). Gwasg Pantycelyn
Stephens, Elan Closs. (1986) Rhagarweiniad i Gwenlyn Parry. Panto
** Argymell Edrych Ar Hwn
Jones, R.M.. (1975) Llenyddiaeth Gymraeg 1936-72. Christopher Davies

Erthygl
** Testun A Argymhellwyd
Stephens Meic (Gol). (1979) 'Y Ddrama' gan Elan Closs Stephens yn Y Celfyddydau yng Nghymru 1950-1975. Cyngor Celfyddydau Cymru, 1979
Stephens, Elan Closs. 'Gwenlyn' yn Taliesin. 1988.

Llyfr
(1986)
(1979)
(1987)
(1993)
(1988)
(1991)
(1973)