Cod y Modiwl DD10320  
Teitl y Modiwl EGWYDDORION PERFFORMIO  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl To Be Arranged  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Yr Athro Mike Pearson, Dr Roger Owen  
Cyd-Ofynion DD10520  
Manylion y cyrsiau Sesiwn Ymarferol   40 Awr 2 ddosbarth ymarferol 2 awr bob wythnos  
  Seminarau   2 Awr  
Dulliau Asesu Adroddiad sector gr p   Cyfraniad ac ymroddiad yn y dosbarthiadau   40%  
  Traethodau   Llyfyr nodiadau   60%  

Disgrifiad cryno


Amcanion:


Nod yr Adran wrth gyflwyno?r modiwl hwn yw:
cyflwyno ffyrdd o archwilio perfformio ac ymddygiadau perfformiadol yng Nghymru mewn perthynas a thraddodiadau a dylanwadau o Ewrop a thu hwnt
hyrwyddo cydnabyddiaeth myfyrwyr o?r amryfal gyd-destunau cymdeithasol y mae perfformio yn cael ei amlygu ynddynt, ac archwilio?r cyfryw gyd-destunnau
darparu sylfaen ymarferol ar gyfer archwilio perfformio ac ymddygiadau perfformiadol yn y cyd-destun Cymreig


Canlyniadau Dysgu


Erbyn diwedd y modiwl dylai myfyrwyr fedru:
cyfrannu'n effeithiol mewn gwaith byrfyfyr
trefnu eu perfformiad eu hunain mewn grwpiau ac yn unigol
cofnodi eu hymwneud mewn gwaith ymarferol drwy ddogfennu?r prosesau a ddilynwyd yn effeithiol
mynegi ymwybyddiaeth o?r ffaith fod cyd-destun cymdeithasol a diwylliannol yn gadael ei effaith ar ffurf a swyddogaeth gwahanol fathau o berfformio


Cynnwys:


Fe fydd y modiwl yn cynnig archwiliad ymarferol o agweddau ar berfformio yn y diwylliant Cymreig a thu hwnt fel modelau ar gyfer cyflwyno rhai o brif sgiliau gweithio'n ymarferol, megis ymwybyddiaeth gorfforol, y gallu i weithio'n greadigol mewn grwp, mewn deuoedd ac yn unigol, y gallu i greu gwaith yn fyrfyfyr ac i gyflwyno gwaith o flaen cynulleidfa.


Disgwylir i lyfr nodiadiau`r myfyrwyr adlweyrchu`r ffaith iddynt fyfyrio`n eang ynghylch eu gwaith ymarferol gan gydbwyso`r gwaith a gyflawnwyd ganddyny yn gorfforol gyda`r cyd-destun cysyniadol a drafodwyd yn gyffredinol yn ystod y dosbarthiadau. Adlewyrchir pwysigrwydd hyn yn yr asesiad o`r llyfr nodiadau.

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
Barba, Eugenio a Savarese, Nicola. (1991) Theatre Anthropology: The Secret Art of the Performer. Routledge
Hartley, Peter. (1999) Interpersonal Communication. Routledge
Muybridge, Edward. (1995) The Human Body in Motion. Dover
Huxley, Michael a Witts, Noel. (1996) The Twentieth Century Performance Reader. Routledge

Erthygl
Pearson, Mike. (1997) 'Special Worlds Secret Maps' yn Anna-Marie Taylor (gol.) Staging Wales. Gwasg Prifysgol Cymru