Cod y Modiwl DD10520  
Teitl y Modiwl SIGLO'R SYLFEINI: CYFLWYNIAD I GYNRYCHIOLI A PHERFFORMIO  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Owen  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Yr Athro Ioan Williams  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr  
  Seminarau   10 Awr  
Dulliau Asesu Cyflwyniad gr p     30%  
  Sylwebaeth lafar     20%  
  Sylwebaeth lafar     20%  
  Portfolio     30%  

Disgrifiad cyffredinol


Disgrifiad Cryno


Fe fydd y modiwl hwn yn cynnig brasolwg o ddiwylliant cyfoes a thraddodiadol yng Nghymru, gan ystyried i ba raddau y mae'r cyfryw ddiwylliant yn arwydd o undod cenedlaethol a chymdeithasol. Fe fydd hefyd yn rhoi cyfle i'r myfyrwyr ymateb yn academaidd ac ymarferol i'r berthynas rhyngddynt a'r gwahanol agweddau ar ddiwylliant Cymru.


Fe fydd y darlithoedd 2 awr yn cynnwys trafodaethau, deunydd gweledol a thasgau ymarferol. Gosodir tasgau wythnosol i`r myfyrwyr yn ystod wythnosau cyntaf y modiwl, a bydd gofyn iddynt gynnwys y rheini mewn portffolio a fydd yn cyfri am 30% o`u marc terfynol.


Amcanion


Nod yr Adran wrth gyflwyno'r modiwl hwn yw:
Sylwi ar sawl enghraifft bwysig o weithgarwch diwylliannol yng Nghymru
Dangos bod diwylliant yn ddibynnol ar ei gyd-destun
Dangos bod i'r profiad Cyfreig gyd-destun rhyngwladol
Dangos bod rheolau neu gonfensiynau pendant yn dylanwadu ar y berthynas rhwng yr unigolyn a'i (d)diwylliant priodol
Dysgu sgiliau neilltuol i'n myfyrwyr sy'n hanfodol bwysig ar gyfer myfyrio'n effeithiol ar bynciau ym maes yr Adran.


Canlyniadau Dysgu


Wrth gwblhau'r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru:
Ymateb yn ddadansoddiadol i ddigwyddiadau diwylliannol Cymreig
Cymhwyso'r termau a ddefnyddir yn ystod y cwrs wrth ddadansoddi digwyddiadau a chyfryngau diwylliannol.
Defnyddio nifer o'r sgiliau a gyflwynir yn ystod y modiwl wrth ddadansoddi digwyddiadau a chyfryngau diwylliannol.

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
Sontag, Susan (gol). (1982) A Barthes Reader. London: Cape
Barthes, Roland. (1982) Camera Lucida: Reflections on Photography. London: Cape
Barthes, Roland. (1993) Mythologies. London: Vintage
Blackmore, Susan. (1999) The Meme Machine. Oxford University Press
Freeman, Bobby. (1996) First Catch Your Peacock. Y Lolfa
Lord, Peter. (1977) Delweddau`r Genedl. Gwasg Prifysgol Cymru
Genedlaethol
Williams, Euryn Ogwen. (1998) Byw Ynghanol Chwyldro. Llys yr Eisteddfod Genedlaethol