Cod y Modiwl DD10820  
Teitl y Modiwl PROSIECT YMARFEROL ESTYNEDIG  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Owen  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Andrew Freeman  
Rhagofynion DD10520  
Cyd-Ofynion DD10120 , DD10320  
Manylion y cyrsiau Prosiect   120 Awr Prosiect ymarferol  
Dulliau Asesu Prosiect gr p   Prosiect grwp Prosiect grwp, yr asesir cyfraniad yr unigolyn iddo.   60%  
  Adroddiad   Adroddiad Ysgrifenedig Adroddiad ysgrifenedig ar y broses, lle gofynnir i'e myfyrwyr cynnig sylwebaeth ar y broses o ddyfeisio a chreu'r prosiect a'i roi ef yng nghyd-destun eu gwaith personol, gan gynnig hunan asesiad o'u cyrhaeddiad.   4%  

Disgrifiad cyffredinol


Amcanion:


Amcanion y modiwl hwn yw:
Arwain myfyrwyr i ail-ystyried agweddau ar y gwaith y byddant wedi ei gyflawni ym modiwlau Semester 1.
Dyfeisio a datblygu prosiect ymarferol a fydd yn amlygu dealltwriaeth o'r deunydd hwnnw.
Cyflwyno'r prosiect hwnnw mewn cydweithrediad a'u cydmyfyrwyr, gan ddefnyddio sgiliau dadansoddiadol, golygyddol a pherfformiadol perthnasol.


Canlyniadau Dysgu:


Wrth gwblhau'r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru
Dyfeisio prosiect ymarferol a'i ddatblygu, gan ddefnyddio technegau ymchwil perthnasol.
Cydweithio gyda myfyrwyr eraill.
Archwilio dulliau ac ardduliau perfformiadol a chyflwyniadol a fydd yn caniatau iddynt gyflwyno'r prosiect mewn modd effeithiol.


Cynnwys:


Fe fydd y modiwl hwn yn rhoi cyfle i grwp o fyfyrwyr i edrych dros y gwaith y byddant wedi ei gyflawni yn yr Adran (yn arbennig y modiwl craidd, DD10520).
Mae dull asesu`r modiwl wedi ei ddyfeisio er mwyn rhoi pwyslais ar y dasg o ddatblygu a chwblhau prosiect ymarferol mewn cydweithrediad gydag eraill. Ar yr un pryd, mae`n sicrhau bod pib unigolyn yn cael cyfle i arddangos hyd a lled ei d/ddealltwriaeth o`r prosiect ac o`r tasgiau gwahanol y bydd ef/hi wedi`u cwblhau yn ystod y broses.