Cod y Modiwl DD23310  
Teitl y Modiwl CYFLWYNIAD I DDYLUNIO  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Owen  
Semester Semester 2  
Rhagofynion DD10120 , DD10320  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   6 Awr 6 x 2 awr  
  Sesiwn Ymarferol   4 Awr 4 x 2 awr - Ymweliadau a'r theatr  
Dulliau Asesu Gwaith ymarferol   ASEINIAD YMARFEROL   30%  
  Traethodau   TRAETHAWD (2500)   70%  

Disgrifiad cryno


DISGRIFIAD BRAS:


Ffurfiwyd y modiwl hwn yn arbennig i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg fel cyflwyniad i theori dylunio Set a Gwisgoedd a Goleuo a Sain. Yn ystod y darlithoedd fe`ch cyflwynir i egwyddorion sylfaenol y grefft o ddylunio ar gyfer theatre a pherfformio, a bydd cyfle hefyd i chi gyfrannu at sesiynau gweithdy er mwyn datblygu`ch dealltwriaeth o`r egwyddorion hynny ac ymestyn eich sgiliau ymarferol.


PRIF NODAU`R CWRS:


Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:


^ cyflwyno dylunio yn y theatr fodern


^ diffinio a dadansoddi amryw swyddogaethau`r dylunydd yn y theatr fodern


^ ehangu`ch profiad o theatre fel digwyddiad trwy gyflwyno elfennau o waith gweledol a thechnegol


ALLBYNNAU DYSG


Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:


^ cyflwyno darn o waith wedi`i ddylunio i safon foddhaol


^ arddangos dealltwriaeth o`r berthynas rhwng gwahanol fathau o waith dylunio a gwahanol ddigwyddiadau theatraidd


^ cymhwyso`u gwybodaeth o egwyddorion y broses o ddylunio er mwyn trafod testunau dramatiadd a chynyrchiadau theatraidd yn fwy awdurdodol

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
Bachelard, G.. (1988) The Poetics of Space. Beacon Press
Laver, J.. (1985) Costume & Fashion (A Concise History). Thames & Hudson
Pilbrow, Richard. (1979) Stage Lighting. Cassell
Walne, Graham. (1990) Sound for the Theatre. A & C Black