Cod y Modiwl DD30220  
Teitl y Modiwl DADANSODDI CYNHYRCHIAD  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Donna Lewis  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Rhagofynion DD10120 , DD10320  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 Awr 10 x 1 awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   5 Awr 5 x 1 awr Yn ogystal a hyn, bydd 8 sesiwn 2 awr o hyd yn ymweld a`r theatr  
  Sesiwn Ymarferol   8 Awr 8 x 3 awr ymweliad a'r theatr  
Dulliau Asesu Sylwebaeth lafar   3 Awr SYLWEBAETH 1 (1500)   25%  
  Sylwebaeth lafar   3 Awr SYLWEBAETH 2 (1500)   25%  
  Arholiad   2 Awr ARHOLIAD (2 AWR)   50%  

Disgrifiad cryno


Disgrifiad Byr:


Yn y modiwl hwn byddwch yn archwilio`r cynhyrchaid fel cyfanwaith theatraidd, gan sylwi ar yr elfennau hynny sy`n dod at ei gilydd i roi ansawdd ac ystyr arbennig i`r cyfan. Byddwch yn mynychu perfformiadau o destunau theatraidd priodol. Mae`n debygol y bydd rhyw gyfran o`r modiwl hwn yn canolbwyntio ar gynyrchiadau yr RSC yn Stratford, a chyfran arall yn canolbwyntio ar gynyrchiadau a gyflwynir yn lleol.


Prif Nodau`r Cwrs:


Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:


- astudio`r gwahanol elfennau sy`n vyfrannu at ystyr y weithred theatraidd


- ymgyfarwyddo a rhychwant eang o gynyrchiadau theatraidd trwy fynychu cyfres o berffromiadau


- darllen a deall cynhyrchaid fel `testun` theatraidd


Allbynnau Dysg:


Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon cyffedin fedru cyflawni`r canlynol:


- arddangos eu dealltwriaeth o`r cynhyrchaid theatraidd fel celfyddyd ac fel cymyrch, gan fanylu ar y ffactorau celfyddydol, dywylliannol ac economaidd sy`n vyfrannu at greu`r cynhyrchaif (ar lafar ac ar bapur)


- trafod y cynhyrchaid theatraidd yn ei holl gymhlethdod, gan amlygu eu dealltwriaeth o`r cynhyrchaid fel digwyddiad aml-gyfrwng


- dadansoddi gwaith theatr fyw drwy arsylwi ar y modd y strwythurir y cynhyrchaid, ac asesu eu hymateb personol fel aelod o`r gynulleidfa


- arddangos eu bod yn ymwybodol o berthynas testun dramataidd a chynhyrchaid theatraidd, a`r cyfryw brosesau sydd ynghlwm wrth drawsosod drama ysgrifenedig yn gynhyrchaid theatraidd

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Hanfodol
Beckerman, Bernard. (1992) Theatrical Presentation. Routledge
Bennet, Susan. (1990) Theatre Audiences. Routledge
Esslin, Martin. (1987) The Field of Drama. Methuen
Hilton, Julian (ed.). (1993) New Directions in Theatre. Macmillan