Cod y Modiwl DD30310  
Teitl y Modiwl THEATR A CHYMDEITHAS  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Owen  
Semester Semester 2  
Rhagofynion DD10120 , DD10320  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 Awr 10 x 1.5 awr  
Dulliau Asesu Cyflwyniad   Cyflwyniad seminar   15%  
  Traethodau   Treaethawd (2,500 o eiriau) iw cwblhau erbyn diwedd y semester   35%  
  Arholiad   1.5 Awr Arholiad 1.5 awr rhaghysbysedig   50%  

Disgrifiad cryno


Disgrifiad Byr:


Yn y modiwl hwn, byddwch yn archwilio`r berthynas rhwng theatr a chymdeithas o sawl ongl, gan ddyfalu a damcaniaethu ynghylch effeithiau a chanlyniadau posibl y berthynas honno. Bydd darlithoedd/seminarau`r modiwl yn cyfeirio at waith nifer o artisiaid a theoryddion sydd wedy cyflwyno disgrifiad a dadansoddiad arbennig o`r berthynas rhwng thatre a`i chymdeithas, ac wrth astudio`u gwaith hwy byddwn yn ystyried materion megis y cysyniad o theatr fel cyfrwng addysgu, theatr bobologaidd, cyflyru cymdeithasol, anthropoleg y theatr a.y.b.


Prif Nodau`r Cwrs:


Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:


- trafod gwahanol ddiffiniadau o `theatr` a `chymdeithas`


- cymharu`r diffiniadau hynny a`ch profiad chithau o`r naill a`r llall


- sylweddoli bod natur theatr fel cyfrwng ynnghlwm wrth raid a`r gynulleidfa a`r gymdeithas sydd yn ei chynnal


Allbynnau Dyag:


Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:


- ymchwilio i faterion neilltuol yn ymwneud a`r berthynas rhwng theatre a chymdeithas


- trafod gwahanol agweddau ar y berthynas rhwng theatr a chymdeithas i safon foddhaol


- llunio dadansoddiad deallus o`r theatr sydd yn cydnabod natur boliticaidd y cyfrwng

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
Barker,Howard. (1993) Arguments For A Theatre. Manchester
Lucas, Ian. (1994) Impertinent Decorum. Cassell
Bharucha, Rustom. (1994) Theatre and the World. Routledge
** Hanfodol
McGrath, John. (1981) A Good Night Out. Eyre Methuen
Boal, Augusto. (1994) The Rainbow of Desires. Routledge
Schneider, Rebecca. (1997) The Explicit Body in Performance. Routledge
Barba Eugenio. (1995) The Paper Canoe. Routledge