Cod y Modiwl DD30620  
Teitl y Modiwl THEATR CYMRU  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mrs Anwen Jones  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Yr Athro Ioan Williams  
Rhagofynion DD10120 , DD10320  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 Awr 11 x 2 awr  
Dulliau Asesu Traethodau   TRAETHAWD (2500)   40%  
  Arholiad   2 Awr ARHOLIAD (2 AWR)   60%  

Disgrifiad cryno


Disgrifiad Byr:


Yn y modiwl hwn, astudir dramau o 1913 i`r presennol yng nghyd-destun ein gorolwg o ddatblygiad y Theatr Gymraeg yn y ganrif hon. Yn narlithoedd y modiwl hwn, edrychir ar dwf y mudiad ar droad y ganrif ac ar ddylanwad Ibsen a`i ddilynwyr ar ffurf a chynnwys y ddrama gegin Gymraeg. Ystyrir i ba raddau y datblygwyd ac y gwyrwyd y `traddodiad` Ibsenaidd cynnar gan rai o`r dramodwyr amlycaf a ddaeth wedi hynny, gan gynnwys Saunders Lewis, John Gwilym Jones, Gwenlyn Parry, Wil Sam a Meic Povey.


Prif Nodau`r Cwrs:


Ein nod wrth gyflwyino`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:


- gwerthfawrogi datblygiad hanesyddol y ddrama Gymraeg yn ystod yr ugeinfed ganrif


- gosod rhai o ddramau amlycaf y cyfnod yn eu cyd-destun athronyddol, cymdeithasol ac artistig


Allbynnau Dysg:


Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:


- cylfwyno trafodaeth gynhwysfawr o werth y traddodiad dramataidd yng Nghymru ochr yn ochr a`r traddodiad Prydeinig ac Ewropeaidd


- llunio trafodaeth gytbwys o`r berthynas rhwng yr elfennau cyndeithasol a`r elfennau artistig o fewn gwaith unrhyw un o`r dramodwyr a astudiwyd.


- cymhwyso`r wybodaeth a gyflwynir yn y sesiynau dysgu wrth geisio tafoli dylanwad a gwerth y dramau a astudiwyd


- ymateb yn gryno a hyblyg i gwestiynau ynglyn a thechneg dramataidd y dramodywr a astudiwyd, gan sylwi`n arbennig i ba raddau y mae gweledigaeth y cyfryw ddramodwyr yn gynnyrch eu cymdeithas, as i ba raddau y mae`n gwrthdaro a`u cyndeithas

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Hanfodol
GRUFFYDD, W.J.. Beddau'r Proffwydi. Ar gael o'r Adran
LEWIS, Saunders. (1980) Siwan. Christopher Davies
LEWIS, Saunders. (1977) Esther. Llyfrau'r Dryw
JONES, John Gwilym. (1979) Ac Eto Nid Myfi. Gwasg Gee
JONES, John Gwilym. (1979) Yr Adduned. Gwasg Gomer
PARRY, Gwenlyn. (1979) Y Twr. Gwasg Gomer
JONES, W.S.. (1988) Bobi a Sami. Gwasg Carreg Gwalch
THEATR BARA CAWS. (1995) Bargen. Gwasg Carreg Gwalch
POVEY, Meic. (1995) Perthyn. Gwasg Carreg Gwalch