Cod y Modiwl DD31020  
Teitl y Modiwl THEATR Y GORLLEWIN: PRYDAIN AC IWERDDON  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Owen  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mrs Anwen Jones, Dr Roger Owen  
Rhagofynion DD10120 , DD10320  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 Awr 11 x 2 awr  
Dulliau Asesu Traethodau   TRAETHAWD (3000)   40%  
  Arholiad   2 Awr ARHOLIAD (2 AWR)   60%  

Disgrifiad cryno


Disgrifiad Byr:


Yn y modiwl hwn bydd myfyrwyr yn astudio agweddau ar y theatr ym Mhrydain ac Iwerddon dros gyfnod eang iawn, fel modd o archwilio`r newid sylweddol a welwyd yn theatr a llenyddiaeth ddramataidd y nail wlad a`r llall yn ystod yr Ugeinfed ganrif. Astudir y patrymau cymdeithasol a ffurfiodd theatr a drama y gwledydd o dan sylw.


Prif Nodau`r Cwrs:


Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:


- deall rhai i`r ffactorau gwleidyddol, masnachol ac artistig sydd wedi effeithio ar ddramodywr yn Lloegr ac Iwerddon yn ystod yr Ugeinfed ganrif


- trin theatr Iwerddon a Lloegr fel modd o gyfleu profiad dychmygol yr unigolyn


Allbynnau Dysg:


Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:


- llunio trafodaeth gytbwys o`r berthynas rhwng yr elfennau cyndeithasol a`r elfennau artistig o fewn gwaith unrhyw un o`r dramodwyr a astudiwyd


- cymhwyso`r wybodaeth a gyflwynir yn y sesiynau dysgu wrth geisio tafoli dylanwad a gwerth y dramau a astudiwyd


- ymatbe yn gryno a hyblyg i gwestiynua ynglyn a thechneg dramataidd y dramodwy a astudiwyd, gan sylwi`n arbennig i ba raddau y mae gweledigaeth y cyfyrw ddramodwyr yn gynnyrch eu cymdeithas, ac i ba raddau y mae`n gwrthdaro a`u cymdeithas

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Hanfodol
Shaw. (1964) Heartbreak House. Penguin
Osborne, John. (1960) Look Back in Anger. Faber
Churchill, Caryl. (1989) Cloud Nine. Nick Hearn
Barker, Howard. (1985) The Castle. John Calder
Synge, J.M.. (1977) Playboy of the Western World, Riders to the Sea. Allen and Unwin
Yeats, W.B.. (1982) Ni Houlihan, Deirdre, At The Hawk`s Well. Papermac
O`Casey, Sean. (1949) The Lough and the Stars. Macmillan