Cod y Modiwl DD31620  
Teitl y Modiwl PERFFORMIO 1  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Graham Laker  
Semester Semester 1  
Rhagofynion DD10120 , DD10320  
Cyd-Ofynion DD21520  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   8 Awr  
  Sesiwn Ymarferol   8 Awr 8 x 2 awr + tua 120 awr cyswllt  
Dulliau Asesu Adroddiad Ymarferol   Cyfraniad ir broses ymarfer (yn cynnwys nodiadau gweithdy)   70%  
  Asesu perfformiad   Cyfraniad ir broses ymarfer a pherfformio   30%  

Disgrifiad cryno


Disgrifiad Byr:


Yn y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i gyflwyno cynhyrchiad theatraidd gerbron cynulleidfa guhoeddus. Pwsyleisir cydweithrediad grwp yn y modiwl hwn, a chyflwynir technegau neilltuol yn ymwneud a chyd-gyflwyno gwaith ymarferol. Disgwylir ii fyfyrwyr gymryd y cyfrifoldeb dros eu gwaith creadigol eu hunain, gan fod yn atebol i aelodau eraill y grwp creu a chyd-drafod eu gwaith yn fanwl. Yn yr wyth seiswn dwy awr wythnosol, byddwch yn ymchwilio i`r technegau a`r methodolegau a ddefnyddir yn y cynhyrchaid ac yn datblygu`r technegau hynny.


Prif Nodau`r Cwrs:


Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:


- deall gofynion y gwaith ymarferol


- cymhwyso a datblygu`r gofynion hynny wrth berfformio`n gyhoeddus


- creu rol i chi eich hunan o fewn grwp er less y cynhyrchiad


Allbynnau Dysg


Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraif sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:


- cydweithio fel aeold o grwp creadigol


- meithrin sgiliau penodol yn ol gofynion y cynhyrchaid


- ymateb yn greadigol a chadarnhaol i gyfarwyddyd ymarferol

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Hanfodol
CHEKOV, Michael. (1953) To the Actor, on the Technique of Acting. Harper
GORDON, Mel. (1987) The Stanislavsky Technique: Russia. A Workbook for Actors. Applause
ZARRILI, Philip B.. (1994) Acting (Re)Considered: Theories and Practices. Routledge