Cod y Modiwl DD31720  
Teitl y Modiwl PERFFORMIO 2  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Donna Lewis  
Semester Semester 2  
Rhagofynion DD10120 , DD10320  
Cyd-Ofynion DD21520 , DD31620  
Manylion y cyrsiau Sesiwn Ymarferol   5 Awr 8 x 2 awr + tua 120 awr cyswyllt  
Dulliau Asesu Cyflwyniad   Chyfraniad ir broses ymarfer a pherfformio   70%  
  Adroddiad Ymarferol   Nodiadau ymarfer ac ymchwil   30%  

Disgrifiad cryno


Disgrifiad Byr:


Yn y modiwl hwn rhoddir y cyfle i chi ymarfer eich arbenigedd yn y maes perfformio i lefel ddatblygiedig. Canolbwyntir ar waith unigol yn y modiwl hwn, gan roi cyfle i chi grue sgor perfformio manwl, a chymeriad cymhleth, yn seiliedig ar fethodau neilltuol. Archwilir y cysyniad o destun yng ngwaith y perfformiwr ac asesir y berthynas rhwng testun y ddrama, testun y perfformiwr a thestun y perfformiad.


Prif Nodau`r Cwrs:


Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i gyflawni`r canlynol:


- paratoi yn ofalus yn gorfforol ac emosiynol yn ol gofynion eich rol


- adfyfyrio a dadansoddi eich gwaith creadigol i safon uchel


- archwilio a myfyrio ar gorff y perfformiwr fel offeryn cynrychioliadol


Allbynnau Dysg:


Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon cyffredin fedru cyflawni`r canlynol:


- amlygu eu gallu i gyfansoddi sgor perfformio, yn seiliedig ar fethodau neilltuol


- arddangos eu cyfrifoldeb personol, yn unigol ac o fewn grwp, mewn ymarferion ac mewn perfformidau, ac amlygu eu bod yn deall gofynion yn broses greu


- arddangos eu hynwybyddiaeth o`r berthynas anatod rhwng hyfforddiant a pperfformiad, o safbwynt eu hymarfer a`u myfyrdod beirniadol ar yr ymarfer hwnna


- cyd-weithio a chyfrannogi fel perfformiwr yn unigol ac o fewn y grwp, gan amlygu gallu corfforol a lleisiol datblygiedig

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Hanfodol
LABAN, RUDOLPH. (1960) The Mastery of Movement. Macdonald and Evans
MANDERINO, Ned. (1989) The Transpersonal Actor: The Whole Person in Acting. Manderino
LINKLATER, Kristin. (1976) Freeing the Natural Voice. Drama Book Publishers