Cod y Modiwl DD33120  
Teitl y Modiwl YSGRIFENNU AR GYFER Y THEATR  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mrs Anwen Jones  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Rhagofynion DD10120  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 Awr 10 x 2 awr  
Dulliau Asesu Asesu perfformiad   DARN 1 (20 MUNUD)   25%  
  Asesu perfformiad   DARN 2 (20 MUNUD)   25%  
  Asesu perfformiad   DARN 3 (20 MUNUD)   25%  
  Asesu perfformiad   DARN 4 (20 MUNUD)   25%  

Disgrifiad cyffredinol


Digsrifiad Byr:


Yn y modiwl hwn, cyflwynir cyllwyniad i ysgrifennu drama ar gyfer y Theatr a`r Teledu drwy gyfrwng seminarau a gweithdai sgriptio.


Prif Nodau`r Cwrs:


Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:


- meithrin crefft cyfansoddi tra`n dod i ddeall rhai o brif egwyddorion ysgrifennu creadigol dramataidd
- paratoi ac addasu sgriptiau dramataidd i`w hasesu
- meithrin hunan-ddisgyblaeth bersonol er mwyn cyflawni`r aseiniadau a osodir


Allbynnau Dysg:


Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:


- cyflwyno 4 darn o safon foddhaol sy`n cwrdd a gofynion y cwrs o ran amser perfformio
- dangos y gallu i drafod a rhannu syniadau o fewn grwp
- arddangos dealltwriaeth a gallu i ymarfer shiliau golygu
- cynhyrchu gwaith unigol sy`n ffrwyth eich dychymyg eich hun

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
Carter, David. (1998) How To Write A Play. Teach Yourself
Gooch, Steve. (1995) Writing A Play. A&C Black