Cod y Modiwl DD39020  
Teitl y Modiwl DRAMA AMERICANAIDD  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Hazel Davies  
Semester Semester 2  
Rhagofynion DD10120 , DD10320  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 2 hours  
Dulliau Asesu Traethodau   3,000 o eiriau   40%  
  Arholiad   3 Awr   60%  

Disgrifiad cryno


Disgrifiad Byr:


Y mae`r modiwl hwn yn archwilio natur a datblygiad Theatr Americanaidd yr ugeinfed ganrif drwy astudio`n fanwl ddetholiad o ddramau gan Eugene O`Neill, Tennessee Williams, Arthur Miller, Edward Albee, David Mamet a Sam Shepherd. Bydd y cwrs hefyd yn ymdrin a chyd-destunau cymdeithasol, hanesyddol a theatrig y dramau a dadansoddi rol ganolig y Freuddwyd Americanaidd yn y testunau gosod. Bydd y prif bwyslais ar natur theatraidd y testun.


Prif Nodau`r Cwrs:


Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:


- astudio drama Americanaidd yr ugeinfed ganrif gan roi sylw arbennig i`w gyd-destun hanesyddol, cymdeithasol, gwleidyddol a theatraidd
- archwilio confensiynau llwyfannu gwreiddio y testunau gosod ac ymateb cynulleidfaoedd cyfoes iddynt
- trafod, gwerthuso a chymharu theatr brif-ffrwd a theatr amgen yn America, ac asesu cyfraniad a dylanwad y theatrau hyn


Allbynnau Dysg:


Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:


- cyflwyno dealltwriaeth gytbwys o briodoleddau theatraidd y testunau gosod
- gosod y testunau hynny yn eu cy-destun theatraidd, ahensyddol a gwleidyddol priodol
- ymateb yn ddeallus i`r pynciau a drafodir yn y dosbarthiadau

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Hanfodol
O`Neill, Eugene. (1966) Long Day`s Journey into Night. Cape
O`Neill, Eugene. (1966) Mourning Becomes Electra. Cape
Williams, Tennessee. (1984) A Streetcar Named Desire. Methuen
Williams, Tennessee. (1976) Cat On A Hot Tin Roof. Penguin
Miller, Arthur. (1988) Death of a Salesman, The Crucible. Methuen
Albee, Edward. (1959) The Zoo Story. Samuel French
Albee, Edward. (1960) The American Dream. Samuel French
Albee, Edward. (1965) Who`s Afraid of Virginia Woolf. Penguin
Shepherd, Sam. (1981) True West, Buried Child, Curse of the Starving Class. Faber
Mamet, David. (1978) American Buffalo. Eyre Methuen
Mamet, David. (1993) Oleanna. Methuen