Cod y Modiwl EW10110  
Teitl y Modiwl INTEGREIDDIAD EWROP  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Angela Bourne  
Semester Semester 2  
Elfennau Anghymharus EU10110  
Manylion y cyrsiau Seminarau   5 Awr (5 x 1 awr) (yn Gymraeg)  
  Darlithoedd   18 Awr (18 x 1 awr) (yn Saesneg)  
Dulliau Asesu Traethodau   1 x 1,500 o eiriau   30%  
  Arholiad   2 Awr   70%  

Disgrifiad cryno


Mae'r modiwl yn cynnig cyflwyniad i hanes a natur integreiddiad.


Gan ddechrau a brasolwg ar ddatblygiadau gwleidyddol perthnasol yng Ngorllewin Ewrop, bydd darlithiau a seminarau'n canolbwyntio ar esblygiad strwythurau integreiddio yn Ewrop. Rhoddir y sylw pennaf i strwythur sefydliadau yr Undeb Ewropeaidd, ei broses llunio penderfyniadau, a'i gysylltiadau allanol.

Amcanion


Nod y modiwl yw i fyfyrwyr ymgyfarwyddo a nodweddion sefydliadol Ewrop, astudio nodweddion integreiddiad Ewropeaidd, ac ystyried rhagolygon yr Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol.

Rhestr Ddarllen

Llyfr
D Dinan. Evan Closer Union: An Introduction to the European Community, 2nd ed. Macmillan 1999
J McConnick. Understand the European Union. Macmillan, 1999