Cod y Modiwl FT10320  
Teitl y Modiwl CYFLWYNIAD I FFILM A FIDEO  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Andrew Freeman  
Semester Semester 1  
Cyd-Ofynion FT10410 , TF10210 , TF10410 neu FT10210  
Elfennau Anghymharus TF10310  
Manylion y cyrsiau Sesiwn Ymarferol   10 Awr 10 x 2 awr  
  Darlithoedd   9 Awr 6 Darlith x 1.5 awr  
Dulliau Asesu Prosiect gr p   Cyfraniad i waith y grwp   25%  
  Arholiad   1.5 Awr   50%  
  Gwaith prosiect   Perfformiad mewn gweithdai = 25%, Cynhyrchiad fideo gorffenedig = 25%   50%  

Disgrifiad cryno


CYNNWYS:


Yn y modiwl hwn, fe'ch cyflwynir i'r sialens ymarferol o greu a chyflwyno gwaith fideo. Fe fyddwch yn cydweithio mewn grwpiau er mwyn creu darn byr o fideo, gan ymgyfarwyddo a'r gwahanol agweddau ar baratoi cynnyrch o'r fath - creu naratif, paratoi, saethu a golygu.


NOD AC AMCAN


Yn nod wrth gyflwyno'r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canoynol:


ymgymryd a'r sialens ymarferol o greu fideo gorffenedig;
dangos sgiliau a medrau technegol trwy gyflawni ymarferion o fewn y gweithdai


CANLYNIADAU DYSGU


Erbyn diwedd y modiwl fe ddylech fedru:


ymgyrraedd a safon uwch o waith ymarferol yn yr ail a'r drydedd flwyddyn