Cod y Modiwl FT10410  
Teitl y Modiwl CYFLWYNIAD I DELEDU  
Blwyddyn Academaidd 2000/2001  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr James Medhurst  
Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu C Prys-Jones  
Elfennau Anghymharus TF10410  
Manylion y cyrsiau Darlith   10 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   5 Awr  
    10 Awr 10 sesiwn gwylio 2-awr  
Dulliau Asesu Arholiad   2 Awr   60%  
  Traethawd   2,500 o eiriau   40%  

Disgrifiad cryno
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i ddandansoddi teledu. Fe fydd y modiwl yn canolbwyntio ar nifer o feysydd gan gynnwys darllen a gramadeg y teledu, naratif gweledol, 'genres' gwahanol o fewn teledu megis dogfen, drama, operau sebon, comedi, ac addasu ar gyfer y teledu.