Cod y Modiwl GB33710  
Teitl y Modiwl Y FASNACH LYFRAU GYMRAEG GYFOES  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Gwilym Huws  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Rheinallt Llwyd  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   12 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   6 Awr  
Dulliau Asesu Traethodau   2,000 o eiriau   50%  
  Arholiad   1.5 Awr   50%  

Disgrifiad cryno


Mae'r cwrs yn edrych ar swyddogaethau ac arwyddocad gwahanol elfennau'r fasnach lyfrau a'r cyfyngiadau sydd arnynt ynghyd a'r berthynas sy'n bodoli rhwng y fasnach lyfrau a gallu'r llyfrgellydd i ddarparu gwasanaeth i'r defnyddwyr.