Cod y Modiwl GW11710  
Teitl y Modiwl CYMRU YNG NGWLEIDYDDIAETH PRYDAIN  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Dafydd Trystan-Davies  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Elfennau Anghymharus  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   5 Awr (5 x 1 awr) (yn Gymraeg)  
  Darlithoedd   18 Awr (18 x 1 awr) (yn Gymraeg)  
Dulliau Asesu Traethodau   1,500 o eiriau.   30%  
  Arholiad   2 Awr   70%  

Disgrifiad cryno


Bydd y cwrs yn cynnig cyflwyniad cyffredinol i'r gyfundrefn wleidyddol ym Mhrydain gan roddi sylw arbennig i leoliad
Cymru oddi mewn i'r gyfundrefn honno. Bydd yn trafod:


(1) y gwahanol sefydliadau etholedig ac anetholedig sy'n ffurfio'r wladwriaeth, y gwahanol gysyniadau ac egwyddorion sy'n rheoli
   eu hymddygiad, a'r modd y cynrychiolir ac yr ymdrinir a Chymru ganddynt;


(2) y pleidiau gwleidyddol a'u traddodiadau.

Nod y modiwl


Darparu cyflwyniad cyffredinol i drefn wleidyddol y wladwriaeth Brydeinig, gan roi sylw arbennig i leoliad Cymru oddi mewn i?r gyfundrefn honno.

Amcanion


Erbyn i fyfyrwyr gwblhau?r modiwl disgwylir iddynt feddu dealltwriaeth sylfaenol o?r canlynol:


- y sefydliadau sy?n ffurfio?r wladwriaeth Brydeinig a lle Cymru oddi mewn iddynt;
- cyd-berthynas y sefydliadau hyn, ac yn arbennig y berthynas rhwng sefydliadau ar y lefel Gymreig a sefydliadau ar y lefel Brydeinig;


- y dadleuon ynglyn a effeithiolrwydd datganoli i Gymru, a phloysigrwydd cyd-destun newydd gwleidyddiaeth Cymru;


- natur y pleidiau gwleidyddol sy?n ymgiprys am rym oddi mewn i?r gyfundrefn wleidyddol Brydeinig.


Elfennau Anghymharus - IP10710

Rhestr Ddarllen

Llyfr
B Taylor a K Thomson. Scotland and Wales: Nations Again?. Gwasg Prifysgol Cymru 1999
J Davies. Hanes Cymru (pendodau olaf). Penguin : 1990
A Birch. British System of Government 10th ed.