Cod y Modiwl GW19810  
Teitl y Modiwl TU OL I'R PENAWDAU: MATERION GWLEIDYDDOL BYD-EANG 1  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Yr Athro Mick Cox  
Semester Semester 1  
Elfennau Anghymharus IP19810  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr (20 x 1 awr)  
    grwpiau annibynnol  
Dulliau Asesu Prosiect gr p   1 x cofnod dadansoddol 5,000 gair o waith y grwp   50%  
  Arholiad   3 Awr 1 x arholiad 3 awr llyfr agored   50%  

Disgrifiad cryno


Mae hwn yn fodiwl craidd yn Rhan Un i HOLL fyfyrwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.


Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar bethau y byddwch o bosibl yn eu gwybod eisoes (y 'penawdau') ac yna'n adeiladu ar hynny (trwy edrych y 'tu ol' i'r penawdau). Byddwn yn ystyried, ar wahanol lefelau, cyfres o faterion cyfoes pwysig yng ngwleidyddiaeth y byd - o gyflwr y byd i wleidyddiaeth fyd-eang - gan geisio egluro pam eu bod mor bwysig, beth yw'r prif ddeinameg sy'n eu gyrru, a beth yw eu hoblygiadau. Gwneir hyn trwy amryw ddulliau dysgu gwahanol: darlithoedd traddodiadol, deunydd fideo, byrddau crwn, a thrafodaethau. Byddwn hefyd yn defnyddio nifer o ddulliau eraill an-nhraddodiadol, megis grwpiau bach annibynnol, arholiad llyfr agored, a chofnodi gwaith prosiect. Ymhlith y penawdau a ystyrir yn y modiwl hwn - ynghyd a IP19910 - fydd rhai sy'n gysylltiedig a'r datblygiadau diweddaraf mewn ymyrraeth ddyngarol, yr economi byd-eang, datblygiadau yn yr Unol Daleithiau a Rwsia, rhyfela, dyfodol Ewrop, datganoli ym Mhrydain, gwarchod hawliau dynol, y fasnach gyffuriau ryngwladol, ac y.y.b. Yn ogystal ag edrych y tu ol i'r penawdau, bydd y modiwl hefyd yn cyflwyno sgiliau astudio sy'n hanfodol i holl fodiwlau'r Adran.

Amcanion


Ar ol cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr fod yn gallu

Nod


Mae i'r modiwl ddau nod canolog. Y cyntaf yw cyflwyno dadansoddiad beirniadol o nifer o faterion gwleidyddol y byd. Yr ail yw cyflwyno sgiliau astudio a rhoi cyfle i'w defnyddio mewn amryw sefyllfaoedd wrth ddysgu.

Rhestr Ddarllen

Llyfr
Michael Cox, Ken Booth and Time Dunne. The Interregnum: Controversies in World Politics 1989-1999. Cambridge University Press 1999