Cod y Modiwl GW19910  
Teitl y Modiwl TU OL I'R PENAWDAU: MATERION GWLEIDYDDOL BYD-EANG 2  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Yr Athro Ken Booth  
Semester Semester 2  
Elfennau Anghymharus IP19910  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr (20 x 1 awr)  
    gwaith grwp annibynnol  
Dulliau Asesu Prosiect gr p   1 x cofnod dadansoddol o waith y grwp 5,000 o eiriau   50%  
  Arholiad   3 Awr 1 x arholiad 3 awr llyfr agored   50%  

Amcanion


Ar ol cwblhau?r modiwl, dylai myfyrwyr fod yn gallu

Nod


Mae i'r modiwl ddau nod canolog. Y cyntaf yw cyflwyno dadansoddiad beirniadol o nifer o faterion gwleidyddol y byd. Yr ail yw cyflwyno sgiliau astudio a rhoi cyfle i'w defnyddio mewn amryw sefyllfaoedd wrth ddysgu.

Disgrifiad cryno


Estyniad o fodiwl IP19810. Fe fydd yn canolbwyntio ar bethau y byddwch o bosibl yn eu gwybod eisoes (y 'penawdau') ac yna'n adeiladu ar hynny (trwy edrych y 'tu ol' i'r penawdau). Byddwn yn ystyried, ar wahanol lefelau, cyfres o faterion cyfoes pwysig yng ngwleidyddiaeth y byd - o gyflwr y byd i wleidyddiaeth fyd-eang - gan geisio egluro pam eu bod mor bwysig, beth yw'r prif ddeinameg sy'n eu gyrru, a beth yw eu hoblygiadau. Gwneir hyn trwy amryw ddulliau dysgu gwahanol: darlithoedd traddodiadol, deunydd fideo, byrddau crwn, a thrafodaethau. Byddwn hefyd yn defnyddio nifer o ddulliau eraill an-nhraddodiadol, megis grwpiau bach annibynnol, arholiad llyfr agored, a chofnodi gwaith prosiect. Ymhlith y penawdau a ystyrir yn y modiwl hwn - ynghyd a IP19810 - fydd rhai sy'n gysylltiedig a'r datblygiadau diweddaraf mewn ymyrraeth ddyngarol, yr economi byd-eang, datblygiadau yn yr Unol Daleithiau a Rwsia, rhyfela, dyfodol Ewrop, datganoli ym Mhrydain, gwarchod hawliau dynol, y fasnach gyffuriau ryngwladol, ac y.y.b. Yn ogystal ag edrych y tu ol i?' penawdau, bydd y modiwl hefyd yn cyflwyno sgiliau astudio sy'n hanfodol i holl fodiwlau'r Adran.