Cod y Modiwl GW30120  
Teitl y Modiwl DAMCANIAETHAU GWLEIDYDDIAETH RYNGWLADOL HEDDIW  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Timothy Dunne  
Semester Semester 1  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   12 Awr (12 x 1 awr) (yn Saesneg)  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr (10 x 1 awr) (yn Gymraeg)  
Dulliau Asesu Traethodau   1 x 3,000 o eiriau   50%  
  Arholiad   2 Awr   50%  

Amcanion


10 credydau ECTS

Nod


Mae modd i'r hyn sydd dan sylw mewn damcaniaethau gwleidyddiaeth ryngwladol - sef pwy sydd yn cael beth, pryd, ymhle a sut ar raddfa fyd-eang - gael ei ddehongli mewn nifer o ffyrdd cyferbyniol. Un o amcanion cyffredinol y cwrs yw helpu'r myfyrwyr i fynd i'r afael mewn modd beirniadol a'r patrymau croes hyn, ac a'r ffordd y mae syniadau yn rhoi ffurf i arferion gwleidyddiaeth fyd-eang. Mae hynny yn ein galluogi ni i ateb cwestiynau allweddol megis: Sut yr ydym yn dewis rhwng damcaniaethau croes? Sut mae gwerthuso cyfraniad damcaniaethau i'r hyn sydd yn digwydd? Pa mor ddefnyddiol yw damcaniaethau gwleidyddiaeth ryngwladol heddiw?

Disgrifiad cyffredinol


Mae'n bwysig fod myfyrwyr gwleidyddiaeth ryngwladol yn deall nad allanolion mo damcaniaethau i ni; yn hytrach yr ydym yn byw ein bywydau o fewn i ddamcaniaethau. Ni allwn ddechrau meddwl yn ddeallus am y byd cymdeithasol heb ddirnadaeth o faterion llosg, a chysyniadau megis iawnderau dynol, masnach, chwyldroadau, cenedlaetholdeb, ffederaliaeth, rhywedd a hil-laddiad. I'r perwyl hwn, mae'r deunydd dan sylw yn DGRH yn gwneud tri pheth: yn gyntaf mae'n adeiladu ar sail modiwlau rhagarweiniol Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn Rhan Un; yn ail, mae'n rhoi sylw i nifer o faterion damcaniaethol o godir mewn modiwlau eraill yn Rhan Dau; yn drydydd, mae'n ceisio rhoi cyfanrwydd cyffredinol i astudiaethau academaidd o wleidyddiaeth ryngwladol.

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
Mark V.Kauppi and Paul R Viotti (eds). International Relations Theory 3rd edn.
Scott Burchill and Andrew Linklater. Theories of International Politics.