Cod y Modiwl GW30220  
Teitl y Modiwl DEMOCRATIAETH GYMHAROL  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Lucy Taylor  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Yr Athro Michael Foley  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   16 Awr Nifer y darlithiau (yn Saesneg) 16 x 1 awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   8 Awr Seminarau yn Gymraeg 8 x 1 awr  
Dulliau Asesu Traethodau   1 traethawd 2,500 o eiriau   40%  
  Arholiad   2 Awr 1 x arholiad x 2 awr   60%  

Amcanion


Pwrpas y modiwl yw rhoi ichi ddealltwriaeth o:


10 credydau ECTS

Nod


Mae'r cwrs hwn yn rhoi sylfaen ddadansoddol i'r astudiaeth feirniadol o ddemocratiaeth. Mae'n gwneud hynny trwy ddefnyddio technegau dadansoddi cymharol.
Mae'n ceisio pontio'r bwlch rhwng elfennau empeiraidd ac elfennau normadol, ac yn gwneud hynny trwy ganolbwyntio ar egwyddorion, nodweddion a sialensau democratiaeth yng nghyd-destun amrywiol y byd wedi'r rhyfel oer.

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
David Held. Models of Democracy.
edited by D Potter et al. Democrization.