Cod y Modiwl GW30520  
Teitl y Modiwl GWLEIDYDDIAETH SENEDDOL  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Scully  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   11 Awr 11 x 1 awr (yn saesneg)  
  Seminarau   8 Awr 8 x 1 awr (yn gymraeg)  
Dulliau Asesu Traethodau   1 traethawd 2,000 o eiriau   30%  
  Arholiad   2 Awr 1 arholiad 2 awr   70%  

Disgrifiad cryno

Nod


Bydd y modiwl hwn yn ymwneud a deall rol datblygol seneddau mewn gwleidyddiaeth ddemocrataidd fodern. Bydd hyn yn golygu astudio nifer o seneddau (a sylw arbennig i San Steffan, y Senedd Ewropeaidd, Senedd yr Alban a Chynulliad Cymru). Bydd hefyd yn cynnwys safbwynt amryw ddamcaniaethau ar sut mae senedd yn gweithredu?n fewnol a?i pherthynas a?r gyfundrefn wleidyddol ehangach. Bydd y modiwl yn cynnwys her i fyfyrwyr feddwl am rol seneddau o blaid sefydlogrwydd a/neu newid gwleidyddol.

Amcanion


Erbyn diwedd y modiwl bydd myfyrwyr:


Yn medru deall amrywiaeth o safbwyntiau gwleidyddol ar bwnc y modiwl
Yn meddu ar wybodaeth fanwl am sawl senedd bwysig
Wedi gwella eu sgiliau sylfaenol i ymchwil, ysgrifennu, dadansoddi a chyflwyno
Yn deall rol sefydliadau seneddol mewn cyfundrefnau gwleidyddol democrataidd.


10 credydau ECTS