Cod y Modiwl GW31520  
Teitl y Modiwl GWLEIDYDDIAETH RHYNGWLADOL YR AMGYLCHEDD  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Rowland Maddock  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   12 Awr 12 x 1 awr Nifer darlithiau (yn Saesneg)  
  Seminarau   8 Awr 8 x 1 awr Seminarau (yn Gymraeg)  
Dulliau Asesu Traethodau   1 traethawd 2,000 o eiriau   30%  
  Arholiad   2 Awr 1 arholiad 2 awr   70%  

Amcanion


Ar diwedd y modiwl byddwch yn medru:


10 credydau ECTS

Disgrifiad cryno


Mae'r amgylchedd erbyn hyn ar yr agenda wleidyddol ryngwladol. Oherwydd cysylltiadau di-rif a chyd-ddibyniaeth ecolegol mae'n eglur fod yn rhaid delio a phroblemau amgylcheddol ar raddfa ryngwladol, os nad yn fyd-eang. Mae ymchwilio i?r amgylchfyd ar lefel fyd-eang yn amlygu problemau sydd ynghlwm wrth sicrhau cydweithio ryngwladol mewn byd lle mae gwledydd yn sofran. Mewn rhai agweddau mae'r amgylchedd yn unigryw, ond mae hefyd yn rhannu nodweddion strwythurol eraill economi gwleidyddol megis lles dynol a diogelwch. Ar ol trafod pedair trafodaeth ecolegol wleidyddol, mae'r modiwl yn ystyried tebygolrwydd sicrhau cydweithio gydwladol. Mae'r modiwl yn cymharu profiadau a syniadaeth y "De" a'r "Gogledd" ac yn ymchwilio yn fanwl i enghreifftiau o ddifrodi natur yn y byd cyfoes, sef newid ar yr hinsawdd a cholli rhywogaethau biolegol. Mae'r modiwl hefyd yn ymdrin a swyddogaeth a dyfodol y wladwriaeth yng ngwleidyddiaeth ryngwladol yr amgylchedd.

Nod


Prif amcan y modiwl yw eich galluogi i ymgorffori yr amgylchedd o fewn corpws damcaniaethau a gweithrediant gwleidyddiaeth ryngwladol

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
J Dryzek. The Politics of the Earth.
G Porter and J Brown. Global Environment Politics.